realizowane działania //

 

Projekt "Łyżeczka Dziadka"

 

> www.lyzeczkadziadka.pl

> współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Śląskiego

> koordynacja Hanna Kostrzewska

 

Czasopismo "Reflektor - Rozświetlamy Kulturę!"

 

> www.rozswietlamykulture.pl

> od stycznia 2010 do maja 2013: 100% wolontariat

> od maja do grudnia 2013 współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego

> od marca do sierpnia 2014 współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Śląskiego oraz Urzędu Miasta Katowice

> 2010-2014 koordynacja Marta Zwolińska, kwiecień 2014-2015 koordynacja Patrycja Mucha

 

Inicjatywa "Mapa Miejsc Ciekawych"

 

> www.mapamiejscciekawych.pl

> w 2013 realizowana w ramach Inicjatyw Młodzieżowych
programu "Młodzież w Działaniu", współfinansowana ze środków

Komisji Europesjkiej oraz Urzędu Miasta Katowice

> we wcześniejszych latach realizowana jako inicjatywa prywatna

pomysłodawcy finansowana ze środków Instytucji Kultury

Katowice - Miasto Ogrodów (2010, 2011), nastepnia jako

Inicjatywa Młodzieżowa grupy nieformalnej, wspieranej przez

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (2012)
> koordynacja Marta Zwolińska

 

 

Inicjatywa lokalna "Poznaj swoją dzielnicę"

 

> współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Katowice (2013 i 2014)

> realizowana we współpracy z Radą Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec
> koordynacja Marek Nowara

 

 

Mikrogrant "40%"
 

> współfinansowana ze środków Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów (sierpnień-wrzesień 2013)
> koordynacja Marta Zwolińska

 

Mikrogrant "Szklarnia teatralna"

 

> współfinansowana ze środków Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów (wrzesień-grudzień 2013)

> koordnyacja Katarzyna Niedurny